Print Friendly, PDF & Email

LEDERSAMTALER

Bevisstgjøring og økt selvinnsikt hjelper deg å bli en tydeligere leder og kollega. Jeg kan gi støtte til profesjonell- og personlig utvikling – privat eller i samarbeid med din bedrift.

Gestaltorientert coaching bygger på prinsippet om at hvert menneske har sine subjektive opplevelser av virkeligheten og at en felles forståelse skapes i utvekslingen mellom den enkelte og andre. Coachen sin oppgave er å veilede både ledere og ansatte i denne dialogen og slik bevisstgjøre ledere og andre i relasjonelle ferdigheter.

Det er i samspill og i møte med andre vi merker hvordan vi påvirker og blir påvirket. Ved å gå inn i en coachingprosess, vil du oppleve å bli mer bevisst din rolle i samspillet med andre – oppleve å få flere valgmuligheter og at det blir enklere å velge – du vil bli tryggere på hva som er din egenart – dine styrker og hvor du er sårbar og trenger støtte.

Jeg jobber ut i fra en tro om at vi må forlate tanken på rett og galt og søke erkjennelse og felles forståelse gjennom å utforske fenomener – være nysgjerrig på den andre og ikke minst ha evne til å anerkjenne hverandres gode intensjoner.

Under følger noen tema jeg er kjent med fra min praksis og mitt tidligere yrkesliv:

  • personlig lederstil/ny som leder
  • dilemma/etikk/livssyn
  • tro/verdispørsmål
  • motivasjon/stagnasjon
  • konflikt/relasjoner
  • selvutvikling/vekst
  • karriereveiledning/livsvalg
  • tidsklemme/balanse
  • langtidssykemeldte/tilbake på jobb

 

Dette kan være i forbindelse med at du er ny som leder – får nye utfordringer og/eller at situasjonen i organisasjonen endrer seg. Konkrete saker som arbeids-og samarbeidskonflikter – der du er innvolvert eller der du som leder må inn å bidra til å løse konflikten.

Les mer om gruppeveiledning og tilbud til organisasjoner/næringsliv her.