Meningsskaping – en diamant i psykoterapi

with Ingen kommentarer

Vi vet at psykoterapi er virksomt, og at de ulike terapiretningene er omtrent like virksomme. Imidlertid vet vi ikke helt hva som virker. Innenfor alle psykoterapiretninger er det imidlertid sentralt å skape mening. Klienten forstår ikke seg selv og sine mer eller mindre irrasjonelle reaksjoner. Psykoterapeutisk arbeid går derfor i stor grad ut på at terapeuten hjelper klienten med å utvikle en forståelse av seg selv og sine symptomer, for at man sammen kan legge til rette for endring.

Les mer her.

Del gjerne med andre: