Sammenhengen mellom fysisk skade og psykiske traumer

with Ingen kommentarer

Et forskningsprosjekt ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress ved Ingrid Bugge indikerer at det ikke er graden av skade som avgjør om en person utvikler høy grad av posttraumatisk stress, men det å være fysisk skadd i det hele tatt. Les mer om hennes funn hos forskning.no

Del gjerne med andre: