Posted by on Aug 23, 2017 in Aktuelt | 0 comments

Print Friendly, PDF & Email

Jeg avsluttet veilederstudiet ved NGI våren 2014 og tilbyr veiledning på egen praksis individuelt og i gruppe.  Gestaltveiledning er kanskje den beste læringsarenaen jeg har hatt og fortsatt har som støtte til å øke oppmerksomhet på det jeg erfarer i situasjonen mellom meg og klienten min. En støtte jeg trenger for å kunne romme mine klienter og deres liv – i møte med mitt eget.

Min egen erfaring er at å gå sammen med noen gode kollegaer i gruppeveiledning, er en av de viktigste læringsarenaene for meg som psykoterapeut. Der kan jag vise meg mer og mer som den jeg er, etterhvert som tryggheten og intimiteten økes i gruppen. Her kan jeg dele og får støtte til det som er vanskelig å stå i for meg – og jeg kan også få bekreftet at jeg kan være den samme støtte, kompetent og tilstede for mine kollegaer, når de deler fra sitt. (Les mer om veiledning: Gestaltveiledning)

Hilsen Heidi

Pris:

Kr. 550 per deltaker i gruppe på 4. for 2 timer veiledning.

Kr. 1100 for 60 min. individuell veiledning