Print Friendly, PDF & Email

Om gestaltterapi

Gestaltterapi er samtaleterapi som har oppmerksomheten på hele mennesket; kropp, tanker og følelser. Gestaltterapi tar utgangspunkt i at et hvert menneske selv er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir.

Gestaltterapi bygger på viten om at økt erkjennelse om deg selv skjer i øyeblikket – her og nå – i relasjon til andre mennesker. Jeg som terapeut er derfor ikke objektiv eller nøytral, men ønsker å møte deg med meg selv og være en støtte i prosessen med å utvikle større oppmerksomhet på det som er dine temaer.

Jeg opplever gestaltterapien som en human og ”leken” terapi hvor klienten og terapeuten sammen skaper et rom der klienten kan utforske tanker og sider ved seg selv som kanskje ikke har fått sluppet til før og som ofte bidrar til å begrense livsutfoldelsen vår.

Ved å vie oppmerksomhet til det som er – det som dukker opp av tanker, følelser og impulser, økes vår oppmerksomhet på egne behov og ressurser. Med økt oppmerksomhet på hva som er dine temaer og hvordan de påvirker deg, vil du over tid oppleve at du har valg og at det blir enklere å ta ansvar for dine valg. Du vil merke at livet kommer i bevegelse igjen…

Gestaltterapi har røtter i humanistisk, eksistensiell psykologi og ble grunnlagt av Laura og Fritz Perls. Den gestaltterapeutiske metode er en av de mest utbredtepsykoterapeutiske retninger i dag.

For mer informasjon: www.gestalt.no

Å gå i terapi

Å gå i terapi betyr at du, avhengig av ditt behov og din situasjon, kommer regelmessig hver uke, annenhver uke eller skjeldnere til samtale. I begynnelsen er det en fordel å komme ukentlig slik at vi kan bli kjent og komme godt i gang. Hvor lenge du skal gå i terapi, er helt avhengig av hvorfor du kommer. Hver time varer vanligvis 60 minutter.

Du må ikke ha med deg et tema hver gang du kommer. Vi jobber med det som dukker opp i møtet mellom oss – det er altså ingen forberedelser eller hjemmelekser, medmindre du har ønske om det. Min forventning til deg er at du holder timeavtalen (evnt gir beskjed i god tid hvis tiden ikke passer), betaler som avtalt og ikke avslutter terapien uten at vi har hatt en avsluttende time sammen. Det er mine “kontraktsbetingelser” for å kunne møte deg med meg selv og etablere en terapeutisk relasjon til deg.

I gestaltterapi jobber vi med helheten; kropp, tanke og følelse. Det betyr at vi også kan benytte kreativeøvelser som tegning, bevegelse, musikk, rollespill- alltid og bare da, hvis klienten vil jobbe på denne måten. Min erfaring at hver klient og meg, finner vår måte å jobbe på og hvor vi utforsker klientens tema slik det passer og er mulig i denne situasjonen og i denne relasjonen.

Det sies at terapi er for godt til å bare forbeholdes syke mennesker og jeg er langt på vei enig. Det er en unik mulighet for alle som er nysgjerrige på å utforske sitt liv og sine muligheter. I gestaltterapi lærer du å bli “ekspert på eget liv” – akkurat slik ditt liv er for deg.