Print Friendly, PDF & Email

Jeg tar i mot familier til veiledning og samtale. Noen ganger er det godt og nødvendig å få inn en person som kan se oss som familie utenfra. Jeg tenker at vi selv vet når det kunne være godt å ha en annen å snakke med – uten at vi av den grunn oppsøker en terapeut – noen ganger skal vi nettopp det.

Jeg tenker at det kan være situasjoner som:

  • Høyt konfliktnivå
  • Ungdom i huset – og ”vi krangler hele tiden”
  • Småbarnsforeldre og tidsklemma
  • Livskriser, sorg og tap
  • Samlivsbrudd – den nye familien – hvem blir vi for hverandre nå?
  • Mine – dine og våre barn, barnebarn…nyfamilien.

 

I Norge gjør familievernkontorene en god jobb – der kan dere få bistand på det offentliges regning. Dersom du av ulike årsaker ikke kan eller vil benytte deg at dette tilbudet – kan jeg som gestaltterapeut og veileder være et alternativ.

Jeg har selv erfaring fra samlivsbrudd, nye partnere og barn. Livet har lært meg at det er ”mange måter å organisere livene sine på” og alle må finne sin måte – alene eller sammen med de du har valgt å leve livet med. Kanskje må vi tenke annerledes om hva en familie er, dersom vi velger å gå fra hverandre som par. Hvem skal vi være for hverandre framover? Mange spørsmål hvor svarene ofte blir til underveis.

Jeg er opptatt at vi voksne er foreldre sammen for barna våre hele livet. Det setter noen føringer for oss som voksne, om vi ikke lenger skulle velge å leve sammen. Jeg ser på meg selv som barnas talskvinne – samtidig er min erfaring at ved å stå på barnas side – er jeg også på foreldrenes side. Det tar kun litt tid før foreldrene oppdager det.