Print Friendly, PDF & Email

Prosessveiledning:

  • Ledergrupper og team
  • Konflikthåndtering
  • Kommunikasjon og samarbeid
  • Nedbamanning og omstillingsprosesser (individuelle samtaler)
  • Veiledning og coaching – individuelt og i gruppe
  • Debriefing – induviduell oppfølging av ansatte/gruppe av ansatte i forbindelse med kritiske hendelser, ulykker – privat eller i profesjonell sammenheng.

 

Kurs/foredrag – bedriftstilpassede opplegg.

Bli kvitt “grumset” i kommunikasjonen 

– skap en kultur for lærende samtaler!

Gode prestasjoner og samarbeid forstyrres ofte av utydelig kommunikasjon, misforståelser og ulik virkelighetsoppfatning. Når dette får fotfeste, forsures arbeidsmiljøet og resultatet blir dårlig effektivitet, trivsel og i siste instans mistrivsel og høyt sykefravær. Vi kan og fortjener bedre. Økt bevissthet om hvordan vi påvirker og blir påvirket, hvordan vi tolker og at vi tolker forskjellig, er forutsetning for å skape et “partnerskap” omkring felles mål. Et partnerskap der alle føler seg ansvarlige for at alle lykkes med oppgavene sine – på alle nivå i en organisasjon.

Jeg tror ikke på store samlinger en gang i året – medmindre de følges opp i mindra fora (avdelingsnivå – ledergrupper) jevnlig over en periode. Skal varige endringer integreres, må de det gjelder få veiledning underveis.

Referanser:

NAV Frogner, prosessveiledning

Konglegveien Barnehage, Nesoddtangen

Heia Barnehage, Nesoddtangen

Bjørnemyr Barnehage, Bjørnemyr

Fagerstrand Barnehage, Fagerstrand

Oksval Barnehage. Nesoddtangen

 

Profesjonelle samtaler – coaching som en del av bedriftens velferdstilbud til ansatte:

Jeg kan alene eller i samarbeid med mine kollegaer sentralt i Oslo sentrum, inngå faste avtaler der vi i løpet av maksimum en uke kan tilby samtale og veiledning for ansatte som har behov for dette privat eller i jobbsammenheng. Dette kan være i forbindelse med sykdom og/eller død i nær familie, skilsmisse eller andre livssituasjoner der hverdagen slik den vanligvis er, blir vanskelig å håndtere.

Jeg har lang erfaring med omstilling og personalsamtaler som leder i næringslivet og nå som terapeut. Det er er god personalpolitikk å ha tilbud om samtale til de som ønsker det og trenger det – i tillegg til reduksjon i sykefraværet.