Print Friendly, PDF & Email

Jeg tar for tiden ikke nye par i terapi, men anbefaler deg/dere å kontakte min kollega Vibeke Visnes

Med paret i fokus
Nøkkelen til å arbeid med par i gestalt, er fremfor alt oppmerksomhet. Ved hjelp av fenomenologiske metode og å bli klar over det som er, vil paret øke sin innsikt og ha flere valgmuligheter. I parterapi er det relasjonen som er i fokus, og det er denne som er gjenstand for terapeutisk oppmerksomhet i hvordan partene gjensidig påvirker hverandre. På denne måten ivaretas balansen mellom partene og terapeuten reduserer mulighetene for å påføre partene skam eller følelse av å bli syndebukk og gjenstand for urettmessig fokusering.

Istedenfor å gå inn i parets drama – konflikter og konlikters innhold – ser terapeuten etter samspillet partene imellom og hvordan disse gjensidig påvirker og trigger hverandre. Dette kan være i form av at det for eksempel er mye konfluens (sammensmelting, paret har like interesser, kler seg likt, enige om det meste) og det er vanskelig å gi uttrykk for individuelle behov. Det kan være at den ene part har behov for autonomi og den andre ønsker et tettere vi. Som regel vil det være underliggende tilknytningsproblematikk, verdigrunnlag eller eksistensielle utfordringer (for eksempel redsel for å bli forlatt) i parets utfordringer.

Gestaltterapi arbeider først og fremst med å synliggjøre hva relasjonen uttrykker og er opptatt av å lete etter potensialet for utvikling og vekst fremfor å finne feil og mangler i relasjonen.

(Gestalt nr 1/2013)