Print Friendly, PDF & Email

Veiledning i gruppe:

Jeg veileder grupper av ansatte over tid i forhold til egen praksis – det kan være i undervisning, barnehageansatte, barnevern, terapeuter, NAV-ansatte mv – kort sagt alle grupper av yrkesaktive som jobber relasjonelt og som har behov for jevnlig veiledning og støtte til egen praksis.

Veiledning er kompetanseutvikling i praksis – læring intergreres der og da. I en gruppe lærer vi i tillegg av hverandre og styrker læringsmiljøet i hele gruppen. Resultatet er økt mestring på individnivå og en bedre fungerende gruppe  som lærer å lære og evner å dele kunnskap.

Jeg har gjennomført veilederstudiet ved Norsk Gestaltinstitutt og er godkjent veileder for medlemmer av Norsk Gestaltterapeut Forening (gir godkjent PFO).

Les også: Gestaltveiledning – samtale og kontakt utover det ordinære. Tidsskrift for den Norske Legeforening 2010.

 

Individuell veiledning:

Ønsker du individuell veiledning på egen praksis som psykoterapeut, ta kontakt. Jeg er godkjent veileder MNGF, som gir PFO-godkjent veiledning for gestaltterapeuter.