Print Friendly, PDF & Email

Unge voksne, ungdom

– samtaler, dialog  og dilemmautfordringer.

Jeg har jobbet mye med barn, ungdom og unge voksne. Jeg har et spesielt øye til de unge som strever, de som ikke passer inn og som trenger hjelp til å fortolke sin verden og sine erfaringer. Blir livet for “trangt” og forventningene for mange – søker vi å skape mening som best vi kan. Noen ganger retter vi det innover mot oss selv og andre ut i verden og mot andre – selv om dette ikke gir oss det vi ønsker tilbake.

Jeg tilbyr din ungdom – ditt barn et frirom – et sted der de kan samtale fritt, kjenne seg fri og oppleve seg støttet og holdt, når det trengs. Sakte kan vi etablere en relasjon som kan gi grobunn for ny vekst og bevegelse.

Jeg jobber i min praksis blandt annet med:

  • problematisk forhold til mat
  • angst
  • depresjon
  • forventingspress og utmattelse
  • mobbing og relasjonelle utfordringer på skole og fritidsaktiviteter
  • vanskelige relasjoner i familien

 

Ting tar tid – og noe tar lengre tid enn andre ting. Erfaring viser at det er svært ulikt hva behovet er og antall timer vi trenger å møtes kan variere. Hyppigheten også – men det er best om vi kan treffes en gang i uken til å begynne med.