Del gjerne med andre:
Dommer og vitne; om betydningen av økt awareness hos klienten.
with Ingen kommentarer

I denne artikkelen fra Gestalt Review (2005) beskriver Joyce Wheeler (dommer og gestaltutdannet) utfordringer tilknyttet rollen som dommer og vitne i narkotikarelaterte saker.   

Del gjerne med andre:
Betydningen av kulturforskjeller i grupperelatert arbeid.
with Ingen kommentarer

Sean Gaffney (PhD) utforsker betydningen av kulturforskjeller i gruppearbeid i sin artikkel i Gestalt Review (2007).

Del gjerne med andre:
Utviklingspsykologi i et gestaltperspektiv
with Ingen kommentarer

Artikkelen fra Gestalt review (2006) ser nærmere på barnets utvikling i et gestaltperspektiv – med vekt på fenomenologi og awareness. Du finner en link til artikkelen her. 

Del gjerne med andre:
Myten om betydningen av avslutning
with Ingen kommentarer

I denne artikkelen utfordrer Joseph Melnick (PhD) og Susan Roos (PhD) oppfatningen om at manglende avslutning ved sorg og tapsopplevelser danner nevroser som reduserer ens evne til å leve et fullverdig liv, her og nå. Les mer i Gestalt review (2007) … Read More

Del gjerne med andre:
Kjærlighet i terapirommet
with Ingen kommentarer

Margherita Spagnuolo Lobb (PhD) belyser fenomenet kjærlighet i terapirommet i sin artikkel som ble publisert i Gestalt Review (2009). Du finner artikkelen her.  

Del gjerne med andre:
Coaching i et gestaltteoretisk perspektiv
with Ingen kommentarer

Stuart Simons artikkel fokuserer på to fundamentale gestaltprinsipper; kontakt og awareness. Han vil vise at gestaltteori har et sterkt bidrag til profesjonell coaching. Her finner du link til artikkelen fra Gestalt review (2009). 

Del gjerne med andre:
Cape Cod modellen som basis for coaching
with Ingen kommentarer

Stuart Simon beskriver i denne artikkelen coaching i et gestaltperspektiv, Cape Cod Modellen. Du finner artikkelen i Gestalt Review (2012)

Del gjerne med andre:
Fenomenet aggresjon.
with Ingen kommentarer

Philip Lichtenberg (PhD) utforsker fenomenet aggresjon i denne artikkelen fra Gestalt review (2012). Du finner linken her.  

Del gjerne med andre:
Utfordringer i rollen som leder av terapigrupper
with Ingen kommentarer

Peter Cole ser nærmere på utfordringer som kan skapes mellom en gestaltterapi-gruppe og dens leder. Artikkelen er hentet fra Gestalt Review (2013), og du finner linken her. 

Del gjerne med andre:
Hva er gestalt?
with Ingen kommentarer

Stephanie Sabar presenterer en fin oppsummering av «hva gestalt er» – i denne artikkelen fra Gestalt Review (2013) Du finner en link til artikkelen her. 

Del gjerne med andre:
Om bevegelser i det terapeutiske rom.
with Ingen kommentarer

Ruella Frank (PhD) fokuserer sin virksomhet på kombinasjonen mellomo bevegelsesterapi, utviklingspsykologi og gestaltteori. I denne artikkelen beskriver hun hvordan bevegelsesmønstre kan observeres og forstås hos en klient. Artikkelen ble presentert i Gestalt Review (2008), og du finner linken her.  

Del gjerne med andre:
Gestaltmagasinet nr 1-2013/Tema: Kjærlighet
with Ingen kommentarer

 Gestaltmagasinet nr 1-2013 har fokus på Kjærlighet. Du finner linke til magasinet her. 

Del gjerne med andre:
1 2 3 4