Del gjerne med andre:
Gestaltmagasinet nr 1- 2014/Tema: Angst
with Ingen kommentarer

 Gestaltmagasinet nr 1- 2014 har fokus på Angst.Her finner du linken til magasinet.

Del gjerne med andre:
Gestaltmagasinet nr 2-2014/Tema: Terapeuten
with Ingen kommentarer

Her er linken til Gestaltmagasinet med fokus på rollen som terapeut.

Del gjerne med andre:
Gestaltmagasinet nr 1 2015/Tema:Traumer
with Ingen kommentarer

Gestaltmagasinet nr 1/2015 har fokus på traumer. Linken til magasinet kan du finne her.

Del gjerne med andre:
Gestaltmagasinet nr 2-2015/Tema: Tilknytning
with Ingen kommentarer

Her er linken til Gestalt magasinet som har fokus på tilknytning.

Del gjerne med andre:
Hjelp på egne premisser
with Ingen kommentarer

Det nytter ikke å få til en forandring innen psykisk helsevern før vi skroter sykdomsmodellen, sier Mette Ellingsdalen, leder for Menneskerettighetsutvalget i We Shall Overcome. Les mer her.    

Del gjerne med andre:
Får tillit hjerter til å banke i takt?
with Ingen kommentarer

Nå antyder en ny dansk studie, publisert i tidsskriftet Journal of Physiology and Behavior, at når to mennesker med tillit til hverandre samarbeider, begynner hjertene deres å banke synkront. Forskerne kan ikke forklare resultatet. – Det er jo virkelig interessant. … Read More

Del gjerne med andre:
Stress Can Be a Good Thing If You Know How to Use It
with Ingen kommentarer

With all the media and medical attention on stress and its negative health impacts, it is easy to reach the conclusion that stress is irredeemably bad—something to be avoided as much as possible. We have a different perspective. We believe … Read More

Del gjerne med andre:
Regulering som nøkkelbegrep og toleransevinduet som modell i en ny traumepsykologi
with Ingen kommentarer

I de senere årene har utviklings- og traumepsykologien beveget seg fra å være ganske adskilte til å bli høyst integrerte disipliner. En årsak til integreringen er den voksende dokumentasjonen av de store konsekvensene traumer ofte får når de skjer i … Read More

Del gjerne med andre:
Diagnoser skjuler jenters raseri
with Ingen kommentarer

Økte forventninger om å være flinke, snille og pene skaper et sinne mange jenter stumt vender mot seg selv. Å stemple raseriets symptomer med en diagnose, skjuler hvor mye det koster jentene å tilpasse seg samfunnets krav, skriver Per Are … Read More

Del gjerne med andre:
Meningen med kroppen
with Ingen kommentarer

I temaene sykdom, skade og overvekt er det én metafor som går igjen: kampen mot kroppen. Det er da også disse temaene som dukker opp hvis man søker etter frasen i Google. Pasienter må slåss mot kropper som har blitt … Read More

Del gjerne med andre:
En grunnholdning av medfølelse
with Ingen kommentarer

Hva trenger vi når vonde ting skjer? På det mest grunnleggende planet trenger vi at noen oppfatter vår lidelse og er villig til å ta inn over seg hvordan vi har det. Medfølelse er et tilsvar til både en tragisk … Read More

Del gjerne med andre:
Hjerne, relasjon og utvikling
with Ingen kommentarer

Perry viser hvordan nevrobiologien løser psykologiens problem. Psykologien har visst at barndommen var viktig, men vi har aldri forstått mekanismene. Nevrobiologien gir oss svarene. Nå vet vi hvordan krenkelser og omsorgssvikt former hjernen. Da lærer vi hvordan krenkelser former hjernens … Read More

Del gjerne med andre:
1 2 3 4