Meningen med kroppen

I temaene sykdom, skade og overvekt er det én metafor som går igjen: kampen mot kroppen. Det er da også disse temaene som dukker opp hvis man søker etter frasen i Google. Pasienter må slåss mot kropper som har blitt syke, sportsutøvere må kjempe seg tilbake etter å ha blitt skadet, og overvektige ligger i […]

En grunnholdning av medfølelse

Hva trenger vi når vonde ting skjer? På det mest grunnleggende planet trenger vi at noen oppfatter vår lidelse og er villig til å ta inn over seg hvordan vi har det. Medfølelse er et tilsvar til både en tragisk og en grunnleggende relasjonell dimensjon ved det å være menneske. Medfølelse kan defineres som å […]

Hamsun led av inntrykksømhet

Det er flere paralleller mellom Knut Hamsuns forfatterskap og dagens pasientblogger, sier førsteamanuensis Linda Nesby ved Institutt for kultur og litteratur ved UiT Norges arktiske universitet. Hun forsker på pasientfortellinger i litteraturen og mener Hamsuns forfatterskap inneholder mye av det pasientbloggene handler om i dag. Les mer her om Hamsun på forskning.no.

På jakt etter en drømmepartner?

Hvor viktig er det at kjæresten er god til å lage mat? Eller at han er trofast? Dette er spørsmål over ti tusen kvinner og menn fra 33 forskjellige land og 37 ulike kulturer har svart på i en ny amerikansk studie. De ble bedt om å vurdere en hel rekke egenskaper og hvorvidt disse […]