Heidi Gaupseth Psykoterapi & veiledning

Jeg tilbyr samtaler i  Rosenkrantzgaten 10A i Oslo sentrum og på Spro på Nesodden. Jeg tilbyr også  digitale samtaler for deg som har vanskelig for å komme fysisk til time. Ta kontakt med meg dersom du trenger noen å snakke med og tenker at jeg passer for deg.

Jeg er opptatt av...

…menneskemøter. I bekreftende samspill; deltakende, nysgjerrig og tilstede, utvikler vi oss som mennesker og kjenner at vi er til – på godt og vondt. Jeg tror all atferd er uttrykk for den beste måten vi vet å ivareta oss selv på i en gitt situasjon. Hvorfor skulle vi ellers gjøre som vi gjør? Jeg ønsker å bidra til møter hvor vi sammen kan utforske livet som det er, se flere muligheter og komme i bevegelse igjen.

Terapi, profesjonelle samtaler og veiledning

Jeg har spesiell interesse for og erfaring fra å jobbe med følgende tematikk:

  • Eksistensielle utfordringer, livskriser og overganger, ensomhet, tap av mening og sorg
  • Angst og depresjoner
  • Problematisk forhold til mat og kropp
  • Hvem er jeg – identitet
  • Å leve med sykdom, egen eller som pårørende
  • Vansker med å etablere og leve i nære relasjoner, sammen og alene. 

"You make me feel human"

Som visitor i Oslo kretsfengsel møtte jeg en mann fra Nigeria. En mann som jeg hadde lite til felles med og som jeg tenkte hadde kommet seg til Norge på uærlig vis. En som snart ville bli sendt hjem igjen og knapt være verdt min tid.

Overrasket ble jeg over å møte denne vevre skikkelsen. Et menneske som meg, med drømmer og ønsker for en bedre framtid for seg og sine og som risikerte mye for akkurat det. Lovlig eller ikke, han risikerte. Hvem er jeg til å sette meg til doms over andre som lever under helt andre betingelser enn meg?

Med nysgjerrighet og undring for hverandre, hadde vi våre samtaler i omgivelser som jeg vanligvis ikke ferdes i. «You make me feel human» sier han til meg i ett av våre siste møter. Hans ord bærer jeg med meg som noe av den fineste og viktigste tilbakemeldingen jeg har fått som «hjelper». 

Det er i møte med andre vi blir til. Jeg vil møte deg som du er og der du er.

Publikasjoner

Les gjerne noen av mine essays eller fagartikler. God leselyst!