Om å gå i samtaleterapi

Starten på endring

Jeg møter deg med det du har på hjertet. Å gå i terapi betyr at du, avhengig av ditt behov og din situasjon, kommer regelmessig til samtale. I begynnelsen er det en fordel å komme ukentlig slik at vi kan bli kjent og komme godt i gang. Hvor lenge du skal gå i terapi, er helt avhengig av hvorfor du kommer. Hver time varer vanligvis 60 minutter. Du må ikke ha med deg et tema hver gang du kommer. Vi jobber med det som dukker opp i møtet mellom oss. Min forventning til deg er at du holder timeavtalen, betaler som avtalt og ikke avslutter terapien uten at vi har hatt en avsluttende time sammen.

Om gruppeterapi

DU ER IKKE ALENE

I en gruppe kan vi over tid utforske hvem vi blir sammen med andre mennesker og merke hvordan gruppa og jeg blir forskjellig fra gang til gang. Tør jeg å si det jeg tenker, tar jeg for mye plass eller holder jeg meg tilbake? Kan jeg være tilstede uten å si noe? Må jeg dele selv om de andre gjør det? Med økt bevissthet om hvem jeg blir og hvordan jeg gjør det sammen med andre, kan jeg velge å bli som jeg er eller jeg kan velge å gjøre noe annet. Gruppa blir som et lite laboratorium der du kan gjøre nye erfaringer, følge en ny impuls og bli mer bevisst på hvordan du kommer til uttrykk sammen med andre i en trygg (nok) ramme.

Grupper kan også knyttes til konkrete temaer som for eksempel sorg, spiseforstyrrelser og ensomhet.

Jeg setter regelmessig opp terapigrupper – både intensivgrupper (min. 4 dager) og grupper som går over lengre perioder (on going).

Veiledning individuelt og i gruppe

Kompetanseutvikling i praksis

Gestaltveiledning i gruppe er kanskje den beste læringsarenaen jeg har. Her får jeg støtte til å øke oppmerksomhet på det jeg erfarer i situasjonen mellom meg og klienten min. En støtte jeg trenger for å kunne romme mine klienter og deres liv – i møte med mitt eget.

Min erfaring er at det å gå sammen med noen gode kollegaer i en fast veiledningsgruppe, har blitt mitt frirom og en av mine viktigste læringsarenaer i min praksis som psykoterapeut. Jeg lærer og utvikler meg som menneske og som psykoterapeut sammen med andre – i relasjon.

Jeg tilbyr også individuell veiledning for deg som har behov for jevnlig veiledning og støtte til egen praksis.

Veiledning kan også være et tiltak i forbindelse med å støtte deg i å stå i jobb eller i å vende tilbake i jobb.

Jeg er sertifisert veileder for gesttaltterapeuter mngf og for gestaltcoacher mgpo. Det betyr at din veiledning hos meg teller som del av din PFO for å opprettholde ditt medlemskap i NGF og/eller GPO.