Heidi Gaupseth

Gestaltpsykoterapeut og
veileder mngf, MsSc.

Erfaring

Jeg driver privat praksis som psykoterapeut og veileder. Jeg har undervist ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole fra 2015 – 2022. Jeg har vært en del av NRC (Flykninghjelpen) sitt debriefteam. Jeg har lang erfaring fra personlig utvikling og kroppsorienterte praksiser som dans, meditasjon, yoga og pilates, motivert av at jeg utviklet bulimi i slutten av tenårene. Jeg jobber mye med unge voksne samt voksne som strever med livet som voksen.

Jeg jobbet ti år med ledelse og HR/OU i Aftenposten før jeg begynte en sakte bevegelse over i et nytt yrkesløp som gestaltterapeut. På veien jobbet jeg noen fine år som administrativ leder ved Black Box Teater i Oslo. Mitt møte med gestaltterapien ble som å komme hjem.

Jeg er gift og mor til to jenter på som nå er 31 og 21 år. Det siste årene har jeg også gleden av å være mormor til en liten gutt.

Utdanning

Jeg er utdannet gestaltterapeut og veileder fra Norsk Gestaltinstitutt Høyskole og har etter- og veilederutdanning fra samme sted. Jeg deltok våren 2015 på Villa Sult-utdannelsen ”Psykoterapi for spiseforstyrrelser”. 

Jeg har videreutdanning i NATouch – Nevro Affektiv Touch med Dr. Aline LaPierre. Metoden er en helhetlig modell som integrerer relasjonell og psykodynamisk psykoterapi med terapeutisk bruk av berøring og arbeid med kropp i bearbeiding av traumer. Metoden bygger på nyere kunnskap om nervesystemet og polyvagal teori. NATouch har integrert denne kunnskapen i en helhetlig tilnærming. Les mer her.

Som gestaltterapeut som alt jobber med å integrere det som skjer i kropp, tanker og følelser, blir NATouch en videreutvikling og fordypning av min praksis. Fysisk berøring kan tas i bruk dersom klienten er åpen for dette. Klienten lærer også hvordan hen selv kan berøre egen kropp for å regulere høy aktivering i nervesystemet (selftouch). Traumer og fikserte gestalter er ofte ikke tilgjengelig for oss med vårt bevisste sinn, men kroppen husker og kan fortelle vår historie.

Jeg har en ettårig kunstfaglig utdannelse fra Steinerhøyskolen i Oslo (07). Jeg er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI (87) med masterprogram i endringsledelse og organisasjonsfag fra samme sted (97).

Som terapeut kan jeg støtte prosessen med å integrerer historien din og bidra til at du kan leve din historie uten å tro at den skal gjenta seg hver gang en liknende situasjon oppstår.

"Growth comes from real contact between real people"

Gary Yontef (1993)