Stuart Simon beskriver i denne artikkelen coaching i et gestaltperspektiv, Cape Cod Modellen. Du finner artikkelen i Gestalt Review (2012)