Påvirkning av egne følelser

Lurer du på hvordan du bedre kan forstå og forholde deg til dine egne følelser? – eller hvordan du som terapeut kan bli inspirert i arbeidet med følelser? Les gjerne denne artikkelen om Solbakkens doktorgradsarbeid basert på Jon Monsens arbeid omkring Affektbevissthet. Artikkelen finner du i Tidskrift for Norsk Psykologiforening.

Stress Can Be a Good Thing If You Know How to Use It

With all the media and medical attention on stress and its negative health impacts, it is easy to reach the conclusion that stress is irredeemably bad—something to be avoided as much as possible. We have a different perspective. We believe that pursuing a “stress-free” life often causes more stress down the line—problems compound, and by […]

Regulering som nøkkelbegrep og toleransevinduet som modell i en ny traumepsykologi

I de senere årene har utviklings- og traumepsykologien beveget seg fra å være ganske adskilte til å bli høyst integrerte disipliner. En årsak til integreringen er den voksende dokumentasjonen av de store konsekvensene traumer ofte får når de skjer i omsorgsrelasjoner og i utviklingssensitive perioder av livet (Felitti et al., 1998; Briere, Kaltman & Green, […]

Diagnoser skjuler jenters raseri

Økte forventninger om å være flinke, snille og pene skaper et sinne mange jenter stumt vender mot seg selv. Å stemple raseriets symptomer med en diagnose, skjuler hvor mye det koster jentene å tilpasse seg samfunnets krav, skriver Per Are Løkke. Les mer her.