Hva trenger vi når vonde ting skjer? På det mest grunnleggende planet trenger vi at noen oppfatter vår lidelse og er villig til å ta inn over seg hvordan vi har det. Medfølelse er et tilsvar til både en tragisk og en grunnleggende relasjonell dimensjon ved det å være menneske. Medfølelse kan defineres som å møte lidelse oppmerksomt og med vennlighet, og med et ønske om, vilje til og innsats for å lette denne lidelsen.Les mer her.