Sean Gaffney (PhD) utforsker betydningen av kulturforskjeller i gruppearbeid i sin artikkel i Gestalt Review (2007).