We shape in relation

Terapigruppe for studenter som søker personlig og faglig utvikling i gruppe. Oppstart 4. september

I en gruppe kan vi over tid utforske hvem vi blir sammen med andre mennesker og merke hvordan gruppa blir forskjellig fra gang til gang. I denne gruppa kan du lære mer om hvordan du påvirker og blir påvirket i samvær med andre. Hva er kontakt, hvordan erfares kontakt og hvordan kan jeg beskrive kontaken? Ikke minst ønsker vi å utforske det relasjonelle feltet som er unikt og som gruppen skaper sammen. Jeg ønsker å skape et frirom for kreativ utforsking, lek og læring, hvor vi kan erfare oss selv, utfordre og utvikle oss sammen med andre.

Gruppen passer for terapeuter og studentterapeuter som søker pesonlig og faglig utvikling i gruppe.

Gruppen teller som 24 timer gruppeterapi.

Gestaltpsykoterapeut Vibeke Visnes leder gruppen.

Datoer: 1.11, 15.11, 29.11, 13.12, 10.1, 24.1, 7.2, 14.2

Tirsdager kl. 17 – 20, totalt 8 ganger

Pris: Kr. 5000. Faktureres ved påmelding.

Påmelding/spørsmål: vibeke@visnes.no (41556790)