Det er flere paralleller mellom Knut Hamsuns forfatterskap og dagens pasientblogger, sier førsteamanuensis Linda Nesby ved Institutt for kultur og litteratur ved UiT Norges arktiske universitet.

Hun forsker på pasientfortellinger i litteraturen og mener Hamsuns forfatterskap inneholder mye av det pasientbloggene handler om i dag.

Les mer her om Hamsun på forskning.no.