Velkommen til Heidi Gaupseth psykoterapi & veiledning

Jeg tilbyr samtaler i mitt kontor i Rosenkrantzgaten og digitalt for deg som har vanskelig for å komme fysisk til time. Ta kontakt med meg dersom trenger noen å snakke med og tenker at jeg passer for deg.

Jeg er opptatt av…

…det menneskelige møtet. Det er i bekreftende samspill; deltakende, nysgjerrig og tilstede vi utvikler oss som mennesker og kjenner at vi er til – på godt og vondt. Jeg er opptatt av å se på symptomer som en mestringsstrategi – en kreativ tilpasning. Jeg tror all atferd er uttrykk for den beste måten vi vet å ivareta oss selv på i en gitt situasjon. Hvorfor skulle vi ellers gjøre som vi gjør? Jeg ønsker å bidra til møter hvor vi sammen kan utforske livet som det er, se flere muligheter og komme i bevegelse igjen.