Perry viser hvordan nevrobiologien løser psykologiens problem. Psykologien har visst at barndommen var viktig, men vi har aldri forstått mekanismene. Nevrobiologien gir oss svarene. Nå vet vi hvordan krenkelser og omsorgssvikt former hjernen. Da lærer vi hvordan krenkelser former hjernens utvikling. Vi lærer også at mennesker er skapt til å være sosiale og at gode relasjoner reparerer en skadet hjerne, sier en inspirert fagsjef ved RVTS Sør Mogens Albæk.

Les mer her.