Hvor viktig er det at kjæresten er god til å lage mat? Eller at han er trofast? Dette er spørsmål over ti tusen kvinner og menn fra 33 forskjellige land og 37 ulike kulturer har svart på i en ny amerikansk studie. De ble bedt om å vurdere en hel rekke egenskaper og hvorvidt disse var uunnværlige i en potensiell partner.

Forskerne kom med dette frem til at de kunne forutsi kjønnet til en person med 92,2 prosents sikkerhet bare basert på hva han eller hun så etter hos en partner.

De fant det samme mønsteret av kjønnsforskjeller i alle de ulike landene. Dette kan tyde på at det ikke bare er kultur som bestemmer hva vi ser etter i en partner.

– Disse funnene gir støtte til teorien om at menn og kvinner, opp gjennom deres evolusjonære historie, har møtt svært ulike utfordringer når det kommer til å gjøre et bra valg av partner, skriver han som har ledet studien, evolusjonspsykolog Daniel Conroy-Beam i en e-post til forskning.no.

Selv om begge kjønn først og fremst ser ut til å søke en snill og lojal partner ved god helse, så er det andre kvaliteter menn og kvinner ser ut til å prioritere ganske ulikt.

 

Les mer om dette hos forskning.no