Om vårt Arbeid

NOE AV DET VI JOBBER MED 

 

Behandling av psykoser eller akutt selvmordsproblematikk inngår ikke i vårt tilbud. Finner vi ut at vi ikke er de rette til å hjelpe, kan vi bistå med anbefaling for videre henvisning via fastlege om det skulle være aktuelt.

Du kan ta direkte kontakt og trenger ingen henvisning fra fastlegen. Vi samarbeider gjerne med legen din. Det er noen ganger nødvendig og ønskelig, dersom du selv vil. Vi har ingen refusjonsavtale med det offentlige. Du må derfor betale for samtalene selv.

Våre terapeuter tilfredsstiller faglige krav fastsatt av den Europeiske Organisasjon for Psykoterapi (EAP). EAP sikrer at det stilles høye faglige krav til psykoterapeuter og at det er en felles europeisk standard for yrkesutøvelsen. Vi er underlagt Norsk Forbund for Psykoterapeuter (NFP) som forplikter oss til å forvalte de statutter, standarder og etiske retningslinjer som er satt for å sikre høy kvalitet og forsvarlighet i fagutøvelsen.

Vi er ansvarsforsikret gjennom vår utøverforening. Utøverforeningene har eget klageorgan for klienter.

Vi fører journal og er underlagt lov om alternativ behandling, helsepersonelloven. Vi har taushetsplikt. (må sjekke!!)

 

Våre terapeuter har ulik bakgrunn og livserfaring og du velger selv hvilken terapeut du ønsker å avtale en tid med. Våre terapeuter presenteres her.

Nyttige lenker:

Akutt psykisk helsehjelp:

Selvhjelsporganisasjoner/XXX:

x

Mental Helse