Vi vet at psykoterapi er virksomt, og at de ulike terapiretningene er omtrent like virksomme. Imidlertid vet vi ikke helt hva som virker. Innenfor alle psykoterapiretninger er det imidlertid sentralt å skape mening. Klienten forstår ikke seg selv og sine mer eller mindre irrasjonelle reaksjoner. Psykoterapeutisk arbeid går derfor i stor grad ut på at terapeuten hjelper klienten med å utvikle en forståelse av seg selv og sine symptomer, for at man sammen kan legge til rette for endring.

Les mer her.