Veiledning

Gestaltveiledning bygger på prinsippet om at hvert menneske har sine subjektive opplevelser av virkeligheten, og at en felles forståelse skapes i utvekslingen mellom den enkelte og andre. Erkjennelsen oppstår gjennom dialogen. Det er i samspill og i møte med andre vi merker hvordan vi påvirker og blir påvirket.

I en veiledningsprosess vil du oppleve å bli mer bevisst din rolle i samspillet med andre – oppleve å få flere valgmuligheter og at det blir enklere å velge – du vil bli tryggere på hva som er din egenart – dine styrker og hvor du er sårbar og trenger støtte.

Min erfaring er at det å gå sammen med noen gode kollegaer i en fast veiledningsgruppe, har blitt mitt frirom og en av mine viktigste læringsarenaer i min praksis som psykoterapeut. Etterhvert som tryggheten og intimiteten i gruppen har økt, kan jeg vise meg mer og mer og blir sett, hørt og bekreftet som jeg sjeldent blir ellers. Her kan jeg dele og jeg får støtte til det som er vanskelig å stå i for meg. OG jeg får bekreftet at jeg kan være den samme støtten, kompetent og tilstede for mine kollegaer, når de deler fra sitt. Jeg lærer og utvikler meg som menneske og som psykoterapeut sammen med andre.

 

Jeg tilbyr veiledning for deg som har behov for jevnlig veiledning og støtte til egen praksis. Veiledning kan gå over en kortere perioden, men det kan også være et langvarig «partnerskap» mellom veileder og den som veiledes.

Veiledning kan også være et tiltak i forbindelse med å støtte deg i å stå i jobb eller i å vende tilbake i jobb.

 

Veiledning er kompetanseutvikling i praksis – læring intergreres der og da.