Om å gå i samtaleterapi

Jeg møter deg med det du har på hjertet. Å gå i terapi betyr at du, avhengig av ditt behov og din situasjon, kommer regelmessig til samtale. I begynnelsen er det en fordel å komme ukentlig slik at vi kan bli kjent og komme godt i gang. Hvor lenge du skal gå i terapi, er helt avhengig av hvorfor du kommer. Hver time varer vanligvis 60 minutter. Du må ikke ha med deg et tema hver gang du kommer. Vi jobber med det som dukker opp i møtet mellom oss. Min forventning til deg er at du holder timeavtalen, betaler som avtalt og ikke avslutter terapien uten at vi har hatt en avsluttende time sammen.

Jeg har spesiell interesse for og erfaring med å jobbe med følgende:

  • Eksistensielle utfordringer, livskriser, tap av mening og sorg
  • Problematisk forhold til kropp og mat
  • Samtaler med ungdom og unge voksne.
  • Angst og depresjoner
  • Relasjonelle utfordringer i familien
  • Vansker med å etablere og leve i nære relasjoner (tilknytningsproblematikk – utviklingstraumer)
  • Å leve med en diagnose
  • Å være pårørende
  • Faglig og profesjonell veiledning – til gestaltterapeuter MNGF og andre faggrupper med behov for veiledning.