Om å gå i samtaleterapi

Jeg møter deg med det du har på hjertet. Å gå i terapi betyr at du, avhengig av ditt behov og din situasjon, kommer regelmessig til samtale. I begynnelsen er det en fordel å komme ukentlig slik at vi kan bli kjent og komme godt i gang. Hvor lenge du skal gå i terapi, er helt avhengig av hvorfor du kommer. Hver time varer vanligvis 60 minutter. Du må ikke ha med deg et tema hver gang du kommer. Vi jobber med det som dukker opp i møtet mellom oss. Min forventning til deg er at du holder timeavtalen, betaler som avtalt og ikke avslutter terapien uten at vi har hatt en avsluttende time sammen.

Noen grunner til å oppsøke terapi kan være:

 • Behov for å sortere tanker og følelser
 • Vedvarende uro
 • Sjokk/traume
 • Utmattelsestilstander
 • Nedstemthet
 • Spiseforstyrrelser
 • Livskriser - sorg - tap
 • Å leve med en diagnose

 

 • Stressmestring
 • Tilbake til jobb
 • Tilknytningsproblematikk
 • Pårørende til psykisk og fysisk syke
 • Overganger i livet
 • Vanskelig valgsituasjon
 • Relasjonsproblematikk (jobb og privat)
 • Mobbing
Del gjerne med andre: