I denne artikkelen fra Gestalt Review (2005) beskriver Joyce Wheeler (dommer og gestaltutdannet) utfordringer tilknyttet rollen som dommer og vitne i narkotikarelaterte saker.