Coaching i et gestaltteoretisk perspektiv

Stuart Simons artikkel fokuserer på to fundamentale gestaltprinsipper; kontakt og awareness. Han vil vise at gestaltteori har et sterkt bidrag til profesjonell coaching. Her finner du link til artikkelen fra Gestalt review (2009).