Kjærlighet i terapirommet

Margherita Spagnuolo Lobb (PhD) belyser fenomenet kjærlighet i terapirommet i sin artikkel som ble publisert i Gestalt Review (2009). Du finner artikkelen her.   

Fenomenet aggresjon.

Philip Lichtenberg (PhD) utforsker fenomenet aggresjon i denne artikkelen fra Gestalt review (2012). Du finner linken her.    

Hva er gestalt?

Hva er gestalt? Stephanie Sabar presenterer en fin oppsummering av «hva gestalt er» – i denne artikkelen fra Gestalt Review (2013) Du finner en link til artikkelen her. 

Om bevegelser i det terapeutiske rom.

Ruella Frank (PhD) fokuserer sin virksomhet på kombinasjonen mellomo bevegelsesterapi, utviklingspsykologi og gestaltteori. I denne artikkelen beskriver hun hvordan bevegelsesmønstre kan observeres og forstås hos en klient. Artikkelen ble presentert i Gestalt Review (2008), og du finner linken her.