Den varme stolen.
with Ingen kommentarer

Denne artikkelen av Reidulv Dyrkorn (spesialist i organisasjonspsykologi) belyser hvordan bidrag hentet fra en klinisk tradisjon – gestaltterapeutisk teori og metode – kan brukes i arbeid med grupper og team. Les artikkelen i Tidsskrift for Norsk Psykologiforening. 

Del gjerne med andre:
Feltteori i praksis
with Ingen kommentarer

I denne artikkelen fra Gestalt review beskriver Malcolm Parlett (PhD) hvor viktig det er å se klienten som en del av sine omgivelser. Faren ligger i å overforenkle klientens utfordringer ved å se dem som isolerte hendelser og ikke som del … Read More

Del gjerne med andre:
Gestalt i styrerommet
with Ingen kommentarer

Trevor Bentley (PhD) beskriver i denne artikkelen fra Gestalt Review i 2000 hvordan en kan tilrettelegge for økt autentisitet og tydelighet hos styrets direktører gjennom Gestaltteoretisk tilnærming. 

Del gjerne med andre:
Debriefing av kriser
with Ingen kommentarer

Ann Bauer (PhD) og Sarah Toman (PhD) er på sammenhengen mellom god krisehåndtering (NOVA) og gestaltterapi. De tar spesielt for seg kontaktsirkelen, dialog og narrativer. Du kan lese mer i artikkelen fra Gestalt review (2003).

Del gjerne med andre:
Kroppsorientert gestaltterapi og seksualitet
with Ingen kommentarer

Stella Resnick (PhD) ser i denne artikkelen nærmere på hvordan nærme seg seksuelle fenomener i psykoterapi, både teoretisk og metodisk. Artikkelen er publisert i Gestalt review (2004) , og du finner en link til artikkelen her. 

Del gjerne med andre:
Hvordan forholde seg til narsisisme i terapirommet
with Ingen kommentarer

I sin artikkel om gestalt terapi og narsisisme beskriver Elinor Greenberg (PhD) hvordan terapeuten kan nytte en feltteoretisk tilnærming for å støtte klientens utvikling. Du finner artikkelen fra Gestalt review (2005) her.  

Del gjerne med andre:
Dommer og vitne; om betydningen av økt awareness hos klienten.
with Ingen kommentarer

I denne artikkelen fra Gestalt Review (2005) beskriver Joyce Wheeler (dommer og gestaltutdannet) utfordringer tilknyttet rollen som dommer og vitne i narkotikarelaterte saker.   

Del gjerne med andre:
Betydningen av kulturforskjeller i grupperelatert arbeid.
with Ingen kommentarer

Sean Gaffney (PhD) utforsker betydningen av kulturforskjeller i gruppearbeid i sin artikkel i Gestalt Review (2007).

Del gjerne med andre:
Utviklingspsykologi i et gestaltperspektiv
with Ingen kommentarer

Artikkelen fra Gestalt review (2006) ser nærmere på barnets utvikling i et gestaltperspektiv – med vekt på fenomenologi og awareness. Du finner en link til artikkelen her. 

Del gjerne med andre:
Myten om betydningen av avslutning
with Ingen kommentarer

I denne artikkelen utfordrer Joseph Melnick (PhD) og Susan Roos (PhD) oppfatningen om at manglende avslutning ved sorg og tapsopplevelser danner nevroser som reduserer ens evne til å leve et fullverdig liv, her og nå. Les mer i Gestalt review (2007) … Read More

Del gjerne med andre:
1 2 3