Gruppeterapi med Vibeke Visnes. Oppstart torsdag 1. november

We shape in relation Terapigruppe for studenter som søker personlig og faglig utvikling i gruppe. Oppstart 4. september I en gruppe kan vi over tid utforske hvem vi blir sammen med andre mennesker og merke hvordan gruppa blir forskjellig fra gang til gang. I denne gruppa kan du lære mer om hvordan du påvirker og […]

Den varme stolen.

Denne artikkelen av Reidulv Dyrkorn (spesialist i organisasjonspsykologi) belyser hvordan bidrag hentet fra en klinisk tradisjon – gestaltterapeutisk teori og metode – kan brukes i arbeid med grupper og team. Les artikkelen i Tidsskrift for Norsk Psykologiforening. 

Påvirkning av egne følelser

Lurer du på hvordan du bedre kan forstå og forholde deg til dine egne følelser? – eller hvordan du som terapeut kan bli inspirert i arbeidet med følelser? Les gjerne denne artikkelen om Solbakkens doktorgradsarbeid basert på Jon Monsens arbeid omkring Affektbevissthet. Artikkelen finner du i Tidskrift for Norsk Psykologiforening.

Hvorfor terapi tar tid.

Mats Larssen har skrevet en godt innlegg om temaet i Norsk Psykologiforenings blogg – her er linken. «Dette er terapi som tar tid. Og som må ta tid. Det vi forsøker å få til, er at utviklingen som stoppet opp, kan komme i gang igjen. At de uforståelige og, i mange tilfeller, skremmende og utålelige […]

Tilknytningsteori anvendt på parrelasjoner

Voksnes tilknytning er et forskningsfelt i vekst. I denne artikkelen sammenfattes noe av forskningen om sammenhenger mellom tilknytning og ulike aspekter ved voksnes parforhold. Tidsskrift for Norsk Psykologforening nr. 6/2012. Tilknytning i parforhold

Hva gjemmer seg bak begrepet organisasjonskultur?

Begrepet organisasjonskultur brukes mye i vår dagligtale, men hva er det egentlig? I denne artikkelen av Henning Bang gis en god innføring i begrepet. Artikkelen er hentet fra Tidsskrift for Norsk Psykologforening, og du finner en link her. 

Sammenhengen mellom fysisk skade og psykiske traumer

Et forskningsprosjekt ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress ved Ingrid Bugge indikerer at det ikke er graden av skade som avgjør om en person utvikler høy grad av posttraumatisk stress, men det å være fysisk skadd i det hele tatt. Les mer om hennes funn hos forskning.no

Feltteori i praksis

I denne artikkelen fra Gestalt review beskriver Malcolm Parlett (PhD) hvor viktig det er å se klienten som en del av sine omgivelser. Faren ligger i å overforenkle klientens utfordringer ved å se dem som isolerte hendelser og ikke som del av et større system. Forfatteren har viet mye tid til å reflektere over felt-teoriens betydning […]

Gestalt i styrerommet

Trevor Bentley (PhD) beskriver i denne artikkelen fra Gestalt Review i 2000 hvordan en kan tilrettelegge for økt autentisitet og tydelighet hos styrets direktører gjennom Gestaltteoretisk tilnærming. 

Debriefing av kriser

Ann Bauer (PhD) og Sarah Toman (PhD) er på sammenhengen mellom god krisehåndtering (NOVA) og gestaltterapi. De tar spesielt for seg kontaktsirkelen, dialog og narrativer. Du kan lese mer i artikkelen fra Gestalt review (2003).