Gruppeterapi med Vibeke Visnes. Oppstart torsdag 1. november
with Ingen kommentarer

We shape in relation Terapigruppe for studenter som søker personlig og faglig utvikling i gruppe. Oppstart 4. september I en gruppe kan vi over tid utforske hvem vi blir sammen med andre mennesker og merke hvordan gruppa blir forskjellig fra … Read More

Del gjerne med andre:
Den varme stolen.
with Ingen kommentarer

Denne artikkelen av Reidulv Dyrkorn (spesialist i organisasjonspsykologi) belyser hvordan bidrag hentet fra en klinisk tradisjon – gestaltterapeutisk teori og metode – kan brukes i arbeid med grupper og team. Les artikkelen i Tidsskrift for Norsk Psykologiforening. 

Del gjerne med andre:
Påvirkning av egne følelser
with Ingen kommentarer

Lurer du på hvordan du bedre kan forstå og forholde deg til dine egne følelser? – eller hvordan du som terapeut kan bli inspirert i arbeidet med følelser? Les gjerne denne artikkelen om Solbakkens doktorgradsarbeid basert på Jon Monsens arbeid omkring Affektbevissthet. … Read More

Del gjerne med andre:
Hvorfor terapi tar tid.
with Ingen kommentarer

Mats Larssen har skrevet en godt innlegg om temaet i Norsk Psykologiforenings blogg – her er linken. «Dette er terapi som tar tid. Og som må ta tid. Det vi forsøker å få til, er at utviklingen som stoppet opp, … Read More

Del gjerne med andre:
Tilknytningsteori anvendt på parrelasjoner
with Ingen kommentarer

Voksnes tilknytning er et forskningsfelt i vekst. I denne artikkelen sammenfattes noe av forskningen om sammenhenger mellom tilknytning og ulike aspekter ved voksnes parforhold. Tidsskrift for Norsk Psykologforening nr. 6/2012. Tilknytning i parforhold

Del gjerne med andre:
Hva gjemmer seg bak begrepet organisasjonskultur?
with Ingen kommentarer

Begrepet organisasjonskultur brukes mye i vår dagligtale, men hva er det egentlig? I denne artikkelen av Henning Bang gis en god innføring i begrepet. Artikkelen er hentet fra Tidsskrift for Norsk Psykologforening, og du finner en link her. 

Del gjerne med andre:
Sammenhengen mellom fysisk skade og psykiske traumer
with Ingen kommentarer

Et forskningsprosjekt ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress ved Ingrid Bugge indikerer at det ikke er graden av skade som avgjør om en person utvikler høy grad av posttraumatisk stress, men det å være fysisk skadd i det hele tatt. … Read More

Del gjerne med andre:
Feltteori i praksis
with Ingen kommentarer

I denne artikkelen fra Gestalt review beskriver Malcolm Parlett (PhD) hvor viktig det er å se klienten som en del av sine omgivelser. Faren ligger i å overforenkle klientens utfordringer ved å se dem som isolerte hendelser og ikke som del … Read More

Del gjerne med andre:
Gestalt i styrerommet
with Ingen kommentarer

Trevor Bentley (PhD) beskriver i denne artikkelen fra Gestalt Review i 2000 hvordan en kan tilrettelegge for økt autentisitet og tydelighet hos styrets direktører gjennom Gestaltteoretisk tilnærming. 

Del gjerne med andre:
Debriefing av kriser
with Ingen kommentarer

Ann Bauer (PhD) og Sarah Toman (PhD) er på sammenhengen mellom god krisehåndtering (NOVA) og gestaltterapi. De tar spesielt for seg kontaktsirkelen, dialog og narrativer. Du kan lese mer i artikkelen fra Gestalt review (2003).

Del gjerne med andre:
1 2 3 4 5