Individuelle samtaler

Individuelle samtaler anbefales når enkeltpersoner står ovenfor dilemmaer, utfordringer eller opplevde kriser. En profesjonell og taushetsbelagt samtale kan hjelpe en i å sortere tankene, øke forståelsen for hva som skjer og bidra til å utvide ens handlingsrepertoar.  Sammen med terapeuten rettes fokus på det som oppleves som vanskelig, og med nye verktøy kan en erfare  mestring og nye valg kan vurderes. Når du kommer til oss, vil den første samtalen tydeliggjøre hvordan vi skal jobbe sammen for å skape resultater. Individuelle samtaler kan virke forebyggende mot stress og økt sykefravær.  Ved interesse, kontakt en av våre terapeuter.