Konflikthåndtering

Samarbeidsproblemer, trakassering og konflikter på arbeidsplassen er ressurskrevende og kan lede til redusert resultatoppnåelse. Er det en uenighet eller konflikt i gruppen eller avdelingen? Det viser seg at det er viktig å gripe fatt i samarbeidsproblemer tidlig, og få et bevisst forhold til valg av strategi. Mange ledere vil nok gjerne ta tak, men sliter med å finne gode redskaper som løfter frem konflikter på en ordentlig måte, eller som legger til rette for at ansatte erfarer medbestemmelse og mestring i situasjonen. Noen ganger krever situasjonen ytterligere støtte. Profesjonell hjelp kan bidra til å minske utvikling av mistrivsel, sykefravær og svekket omdømme for bedriften.

Vi tilbyr veiledende taushetsbelagte samtaler for den enkelte lederen som står ovenfor jobben og den relasjonelle utfordringen det innbærer. Vi tilbyr også samtaler/seminar over èn eller flere dager der alle som er  involvert i konflikten deltar.

Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere hvordan dere kan snu en vanskelig situasjon på arbeidsplassen. Det være seg håndtering av ”den vanskelige samtalen”, konflikter eller organisasjonsendringer.