Lederstøtte

Som leder kan en få behov for en konfidensiell samtalepartner for å sortere sakens fakta og hvilke følelser som er involvert før handlingsalternativer velges. Det kan handle om interne forhold i en ledergruppe, om strategiske beslutninger eller om håndtering av større eller mindre endringer. Samtaler om konflikthåndtering, stressmestring og prestasjonsforbedringer egner seg også godt for ledere som ønsker å bli bedre til å gjenkjenne og håndtere stress/press hos sine medarbeidere.

Lederstøtten kan også ha fokus på relasjonelle og strategiske ferdigheter som leder og kollega. Her blir du sett og møtt både på motivasjon og på motstand i din spesifikke situasjon og prosess. Samtalen er din arena for vekst og utvikling både som leder og som menneske. Når du kommer til oss, vil den første samtalen tydeliggjøre hvordan vi jobber sammen for å skape ønskede resultater.

Hvis du ønsker mer informasjon kontakt gjerne èn av våre terapeuter som tilbyr lederstøtte: Heidi GaupsethMargareta Usterud, Vibeke Visnes.