Den varme stolen.

Denne artikkelen av Reidulv Dyrkorn (spesialist i organisasjonspsykologi) belyser hvordan bidrag hentet fra en klinisk tradisjon – gestaltterapeutisk teori og metode – kan brukes i arbeid med grupper og team. Les artikkelen i Tidsskrift for Norsk Psykologiforening. 

Hva gjemmer seg bak begrepet organisasjonskultur?

Begrepet organisasjonskultur brukes mye i vår dagligtale, men hva er det egentlig? I denne artikkelen av Henning Bang gis en god innføring i begrepet. Artikkelen er hentet fra Tidsskrift for Norsk Psykologforening, og du finner en link her. 

Gestalt i styrerommet

Trevor Bentley (PhD) beskriver i denne artikkelen fra Gestalt Review i 2000 hvordan en kan tilrettelegge for økt autentisitet og tydelighet hos styrets direktører gjennom Gestaltteoretisk tilnærming. 

Coaching i et gestaltteoretisk perspektiv

Stuart Simons artikkel fokuserer på to fundamentale gestaltprinsipper; kontakt og awareness. Han vil vise at gestaltteori har et sterkt bidrag til profesjonell coaching. Her finner du link til artikkelen fra Gestalt review (2009).