Påvirkning av egne følelser

Lurer du på hvordan du bedre kan forstå og forholde deg til dine egne følelser? – eller hvordan du som terapeut kan bli inspirert i arbeidet med følelser? Les gjerne denne artikkelen om Solbakkens doktorgradsarbeid basert på Jon Monsens arbeid omkring Affektbevissthet. Artikkelen finner du i Tidskrift for Norsk Psykologiforening.

Hvorfor terapi tar tid.

Mats Larssen har skrevet en godt innlegg om temaet i Norsk Psykologiforenings blogg – her er linken. «Dette er terapi som tar tid. Og som må ta tid. Det vi forsøker å få til, er at utviklingen som stoppet opp, kan komme i gang igjen. At de uforståelige og, i mange tilfeller, skremmende og utålelige […]

Kroppsorientert gestaltterapi og seksualitet

Stella Resnick (PhD) ser i denne artikkelen nærmere på hvordan nærme seg seksuelle fenomener i psykoterapi, både teoretisk og metodisk. Artikkelen er publisert i Gestalt review (2004) , og du finner en link til artikkelen her. 

Hvordan forholde seg til narsisisme i terapirommet

I sin artikkel om gestalt terapi og narsisisme beskriver Elinor Greenberg (PhD) hvordan terapeuten kan nytte en feltteoretisk tilnærming for å støtte klientens utvikling. Du finner artikkelen fra Gestalt review (2005) her.    

Myten om betydningen av avslutning

I denne artikkelen utfordrer Joseph Melnick (PhD) og Susan Roos (PhD) oppfatningen om at manglende avslutning ved sorg og tapsopplevelser danner nevroser som reduserer ens evne til å leve et fullverdig liv, her og nå. Les mer i Gestalt review (2007) – du finner link til artikkelen her.    

Kjærlighet i terapirommet

Margherita Spagnuolo Lobb (PhD) belyser fenomenet kjærlighet i terapirommet i sin artikkel som ble publisert i Gestalt Review (2009). Du finner artikkelen her.   

Fenomenet aggresjon.

Philip Lichtenberg (PhD) utforsker fenomenet aggresjon i denne artikkelen fra Gestalt review (2012). Du finner linken her.    

Hva er gestalt?

Hva er gestalt? Stephanie Sabar presenterer en fin oppsummering av «hva gestalt er» – i denne artikkelen fra Gestalt Review (2013) Du finner en link til artikkelen her. 

Om bevegelser i det terapeutiske rom.

Ruella Frank (PhD) fokuserer sin virksomhet på kombinasjonen mellomo bevegelsesterapi, utviklingspsykologi og gestaltteori. I denne artikkelen beskriver hun hvordan bevegelsesmønstre kan observeres og forstås hos en klient. Artikkelen ble presentert i Gestalt Review (2008), og du finner linken her.