Parterapi

Den høyeste terskelen for å oppsøke terapi er ofte den som gjelder utfordringer i en parrelasjon. Det står mye på spill og frykten for konsekvensene er ofte høy. Det handler om den dypeste del av det å være menneske – redselen for å bli forlatt og ønske om tilhørighet – tilknytning.

Vår oppgave er å støtte paret, erfaringene viser at parterapi ofte har gode resultater på kort tid. I parterapi handler støtten om å finne balansen mellom individuelle behov og behovet for et felles –  vi. Denne balansen blir ofte utfordret i dagens samfunn. Resultatet kan være konflikt, isolasjon eller i mange tilfeller seperasjon. I parterapi utforsker og utfordrer vi hvordan begges behov kan ivaretas på best mulig måte.

 

Vil du delta i forskningsprosjektet “A Gestalt Model of Domains in Couples Work”?

I forbindelse med sitt doktorgradsprosjekt ved Metanoia Institute, Middlesex University i London, søker gestaltterapeut  Vibeke Visnes par som vil i parterapi.

«Jeg undersøker relasjonelle utfordringer i parterapi og hvordan terapeuten kan støtte paret i deres dialog og relasjonen mellom dem. Jeg utvikler en modell til bruk for (gestalt-) terapeuter og terapeutene skal utforske hvordan de kan bruke denne i terapien». Er dere interessert i å delta i prosjektet, se her for mer info.