Samtaler med ungdom og unge voksne.

Ungdommer og unge voksne kan noen ganger trenge en utenforstående å snakke med. En som er tilstede, lytter, og som har taushetsplikt. Hos oss er det plass til alle slags følelser og tanker. Det er plass til de som føler at de ikke passer inn, og som trenger hjelp til å fortolke sin verden og sine erfaringer. Vi tilbyr din ungdom er et frirom, et sted der de kan samtale fritt og oppleve seg støttet og holdt når det trengs. Sakte kan vi etablere en relasjon som kan gi grobunn for ny vekst og bevegelse.

Vi jobber blant annet med:

 • angst og depresjon
 • forventingspress, stress og utmattelse
 • spiseforstyrrelser og selvskading
 • problematisk forhold til mat, trening og egen kropp
 • overgrep og traumer
 • mobbing og relasjonelle utfordringer på skole og fritidsaktiviteter
 • vanskelige relasjoner i familien
 • identitet – hvem er jeg? 
 • sorg og tap av nære, kjærlighetssorg
 • yrkes- og/eller skolevalg
 • prestasjonsangst – selvkritikk

Ting tar tid – og noe tar lengre tid enn andre ting. Erfaring viser at det er svært ulikt hva behovet er og antall timer vi trenger å møtes kan variere. Hyppigheten også – men det er best om vi kan treffes en gang i uken til å begynne med.