Stressmestring

Et resultatorientert arbeidsliv er en spennende og utfordrende balansegang. Negativt stress kan være baksiden av medaljen og føre til både nedsatt arbeidsglede, utbrenthet og dårlig ledelsesevne. Arbeidsrelatert stress forårsakes generelt ikke av enkeltpersoner, men skyldes snarere problemer på organisasjonsnivå som f.eks. dårlig tilretteleggelse av arbeidsoppgaver, organisering eller mangel på ledelse. Alle kan oppleve stress når det stilles større krav i jobben enn det en er i stand til å håndtere på en god måte.

Arbeidsrelatert stress kan også oppstå som følge av en usunn sosial kontekst med manglende forståelse fra kollegaer, eller utfordringer med å forene forpliktelser på jobben og privat som fører til konflikt.

De som opplever stress i lange perioder kan utvikle alvorlige fysiske og psykiske helseproblemer.

Vi bidrar med perspektiver for bedriften til å utvikle egne styrker og ressurser slik at de ansatte får muligheten å gjøre det de er best til. Samtalene fokuserer på økt innsikt i egne stressreaksjoner som kan skape en bedre forståelse for hvordan sette egne grenser for å opprettholde arbeidsglede og oppleve mestring.

Flere av våre terapeuter jobber med stressmestring – hvis du ønsker mer informasjon, ta kontakt!