Når du trenger en å snakke med.

Å gå i terapi betyr at du, avhengig av ditt behov og din situasjon, kommer regelmessig til samtale. I begynnelsen er det en fordel å komme ukentlig slik at vi kan bli kjent og komme godt i gang. Hvor lenge du skal gå i terapi, er helt avhengig av hvorfor du kommer. Hver time varer vanligvis 60 minutter. Du må ikke ha med deg et tema hver gang du kommer. Vi jobber med det som dukker opp i møtet mellom oss. Vår forventning til deg er at du holder timeavtalen, betaler som avtalt og ikke avslutter terapien uten at vi har hatt en avsluttende time sammen.

Kvalitetssikring

Våre terapeuter er utdannet ved anerkjente utdanningsinstitusjoner som tilfredsstiller faglige krav fastsatt av den Europeiske Organisasjon for Psykoterapi (EAP) og er medlem av Norsk forbund for Psykoterapi. Som registrerte psykoterapeuter er vi underlagt våre foreningers etiske regelverk, går jevnlig i veiledning og holder oss faglig oppdatert. Vi er ansvarsforsikret og vår medlemsforening har opprettet eget klageorgan for klienter.

Rask respons – kort ventetid

Halvparten av den norske befolkningen rammes av en psykisk lidelse i løpet av livet. Rask hjelp øker sannsynligheten for gode resultater, tilbakeføring til jobb og økt livskvalitet. Vi tilbyr samtale i løpet av 1-2 uker, og bedrifter med samarbeidsavtale har garanti om at ansatte slipper til innen 5 virkedager.

Du kan ta direkte kontakt og trenger ingen henvisning fra fastlegen. Vi samarbeider gjerne med legen din. Det er noen ganger nødvendig og ønskelig, dersom du selv vil. Vi har ingen refusjonsavtale med det offentlige. Du må derfor betale for samtalene selv.

Ta kontakt med en av våre terapeuter her

 

Vi jobber blant annet med:

 

Vi tilbyr flere typer terapi og veiledning:

Samtaleterapi Parterapi Gruppeterapi Coaching Veiledning Ungdom

Stol på dem som søker sannheten, tvil på dem som har funnet den.       – André Gide

Behandlingsmetoder

Felles for vår tilnærming er et helhetlig syn på mennesket: vi arbeider ut fra at kropp og sinn utgjør en enhet, og at vi mennesker er del av en større helhet. Vårt utgangspunkt er at alle mennesker har iboende muligheter til å mestre sine egne liv og vi arbeider bevisst med å mobilisere den enkeltes ressurser. Vi jobber prosessorientert med utgangspunkt i samtalen. En trygg og tillitsfull relasjon er en viktig forutsetning i arbeidet. I tillegg til samtalen benytter vi forskjellige verktøy, som for eksempel bevegelse, tegning/maling, rollespill, stolarbeid og drømmearbeid, avhengig av klientens behov og prosess.

Våre terapeuter har tilleggsutdannelser og kurser som styrker vår praksis, individualiserer og spisser den enkeltes tilnærming. Du finner mer informasjon i omtalen av Våre terapeuter.

 

Hvordan psykoterapi virker

En gjennomsnittlig klient som mottar psykoterapi, klarer seg etter behandlingen bedre enn 80% av de klienter som ikke mottar psykoterapi (Duncan et al. 2010. The Heart & Soul of Change). Studiene viser at psykoterapeutisk behandling fungerer forbausende bra og skaper varig endring for klientene.

Metastudier viser at det er virksomme fellesfaktorer på tvers av de ulike behandlingsmetodene som gjør størst utslag for effekten av terapi. Metoden blir underordnet den terapeutiske relasjonen. Dette betyr at terapeutens evne til å tilpasse sine intervensjoner og behandlingsopplegg til klienten og likeledes terapeutens evne til å formilde sin metode på en måte som gir klienten tro og håp om bedring, er helt avgjørende for effekten av terapi.

Våre terapeuter er utdannet innen psykoterapeutiske retninger hvor nettopp relasjonen og aktivering av klientens egne ressurser er metoden.

Her finner du linker til mer informasjon om hvordan vi jobber:

Norsk Gestaltforening

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Institutt for Psykosyntese

Norsk Forbund for Psykoterapi

Gestalt Review

British Gestalt Journal

European Association for Psychotherapy