Gruppecoaching og teambuilding

Gruppecoaching er et sterkt virkemiddel for individuell og organisatorisk læring. Her får en mulighet til å lære av de andre og øke ens forståelse av det relasjonelle samspillet mellom mennesker. Sammenlignet med individuell coaching anses gruppecoaching som mer effektivt når en vil øke sin relasjonelle og emosjonelle forståelse. I gruppecoaching samles vanligvis 4-8 personer i en periode på 3-4 timer. Tema for samlingen kan være styrt av fasilitatoren, og/eller det kan være en åpen løsning hvor deltagerne bringer med seg aktuelle tema inn i coachingen.

Teambuilding er et virksomhet grep når en ønsker å styrke gruppens målrettede samspill. Vi kan bidra med seminarer som legger et godt grunnlag for teamets samhandling eller være den som er med når floker skal løses.

Du vil få mer informasjon om hva vi kan tilby ved å kontakte en av oss: Vibeke Visnes.