Debrief og krisehåndtering

Debriefing er en samlebetegnelse på intervensjoner som finner sted kort tid etter en potensielt traumatiserende hendelse slik som naturkatastrofer, skyteepisoder, vold, overgrep, ulykker og andre situasjoner som innebærer frykt, skader, ekstremt ubehag og alvorlig krenkelse. Debriefing har etter hvert blitt synonymt med kriseintervensjon og er en samlebetegnelse for et hjelpetilbud som iverksettes i umiddelbar tilknytning til eller uker etter en potensielt traumatisk hendelse, og med så ulike formål som å mestre lettere psykisk ubehag til å motvirke utvikling av alvorlige psykiske lidelser.

BA21 kan tilby samtaler og terapeutisk oppfølging for ansatte og grupper av ansatte som har vært utsatt for potensielt traumatiske opplevelser – privat og i profesjonell sammenheng. Vi inngår gjerne i deres team av fagfolk som kan bistå dersom ulykken er ute.

 

 

Flere av våre terapeuter jobber med debriefing og krisehåndtering. Vennligst kontakt Heidi Gaupseth for mer informasjon.

For bedrifter

Samarbeidsavtale for bedrifter

Individuelle samtaler

Lederstøtte

Konflikthåndtering

Stressmestring

Debrief og krisehåndtering

Teambuilding og gruppecoaching