Samarbeidsavtale for bedrifter

Vi inngår faste avtaler med bedrifter hvor vi tilbyr samtaler og veiledning for ansatte.Tilbudet om samtaler gir den ansatte muligheten for hjelp og veiledning til å håndtere situasjoner og utfordringer profesjonelt. Har bedriften en samarbeidsavtale, kan den ansatte ta direkte kontakt med oss og vi garanterer en første konsultasjon innen en uke. Sammen med den ansatte vil vi vurdere behovet for å følge opp med ytterligere samtaler. Fleksibelt, enkelt og målrettet.

For bedriften vil en samarbeidsavtale sikre en god kontinuitet i arbeidet med å skape gode arbeidsvilkår. Flere av våre terapeuter jobber med bedriftsavtaler – hvis du ønsker mer informasjon, vennligst kontakt èn av oss som jobber aktivt med bedrifter: Nora Astrup Dahm, Heidi GaupsethMargareta UsterudVibeke Visnes, Gry Widerberg.